Verjongingskuur or met MZ LAB

Lees verder

Meer dan dertig jonge ambtenaren hebben begin dit jaar in het MZ LAB Rijk plannen bedacht om medezeggenschap aantrekkelijker te maken voor jeugdige medewerkers. Een van die deelnemers, Harm Rinkel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), vertelt over zijn ervaringen. ‘Wij zijn voorlopig nog niet klaar.’

Waarom heb je aan het MZ LAB deelgenomen?
‘Ik kreeg een uitnodiging van mijn bestuurder. Omdat ik vaak een sterke mening heb en geïnteresseerd ben in medezeggenschap, besloot ik me op te geven. Ik lees af en toe de nieuwsbrief van de or van het ILT en merk dat hij goed meedenkt en klaar staat voor medewerkers. Toch zie ik het niet zitten om mijzelf voor een langere periode als or-lid vast te leggen. Het MZ LAB is daarom een mooie manier om toch iets naast mijn reguliere werk te doen.’

Hoe heb je het ervaren?
‘Ik vond het hartstikke leuk om met andere jonge ambtenaren samen te werken. De werkgroep waar ik in zat, ‘jong + oud = goud!’, is ook voorlopig nog niet klaar. Een van onze adviezen was namelijk om een rijksbreed or-platform op te zetten, waar medezeggenschapsraden binnen de overheid digitaal advies kunnen vragen aan jonge medewerkers. De groepsondernemingsraad (GOR) van de rijksoverheid heeft ons benaderd om dit daadwerkelijk op te zetten. Daar zijn we nu mee bezig. In september, tijdens de terugkomdag van het MZ LAB, willen we onze gedachten hierover presenteren.’

MZ LAB
Van eind januari tot en met begin april 2017 hebben ruim dertig jonge ambtenaren met elkaar nagedacht over vernieuwing en vooral verjonging van de or. Daarvoor volgden de deelnemers een aantal masterclasses en werd er samengewerkt met professionals op het gebied van medezeggenschap. Uiteindelijk presenteerden zij in vier werkgroepen (flexibele medezeggenschap, nieuwe vormen van medezeggenschap, duurzame inzetbaarheid en jong + oud = goud!) een aantal vernieuwende adviezen.
Het MZ LAB is opgericht door de jongerenvakbonden CNV Jongeren en FNV Jong en is gefinancierd door A+O fonds Rijk.
Kijk voor meer informatie op de website van het MZ LAB Rijk

“Het MZ LAB is een mooie manier om toch iets naast mijn reguliere werk te doen.”

Harm Rinkel (31) is sinds drieënhalf jaar inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport in Utrecht. In zijn functie houdt hij toezicht op de beoordeling van de primaire waterkering. Hij is nog nooit lid geweest van een or.

Waarom is verjonging van medezeggenschap belangrijk?
‘Als overheid hoor je dienend te zijn aan de samenleving. Om dat waar te maken, moet je als organisatie een goede afspiegeling zijn van de maatschappij. Als bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn, wordt dat lastig. Dat geldt ook voor de or. Daarnaast gaan ontwikkelingen steeds sneller, vooral op het gebied van ict. Voor jongeren zijn social media bijvoorbeeld een tweede natuur. Die kunnen op dat vlak veel bijdragen aan een or.’

Hoe komt het dat er weinig jongeren in de or zitten?
‘Mensen van mijn leeftijd willen eerst gewoon hun werk goed doen. Randzaken, waaronder medezeggenschap, komen later wel een keer. Ook is lid worden van een or niet heel uitnodigend, omdat je jezelf vastlegt voor een langere periode. Veel jonge medewerkers willen echter wel graag thematisch meedenken met de or. Dat doe ik inmiddels ook. Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt aan een advies voor de bestuurder van de ILT en ik ben betrokken bij de ontwikkeling van een or-app. Dat is leuk om te doen.’

“Veel jonge mensen willen graag thematisch meedenken met de or.”

Welke oplossingen zijn er bedacht in het MZ LAB?
‘Onze werkgroep heeft onder andere geadviseerd om jongeren thematisch mee te laten denken, ze te laten wennen met een buddy-systeem en om leuke evenementen te organiseren waarbij ze hun ervaringen kunnen delen. Er zijn ook werkgroepen die de or helemaal op zijn kop hebben gegooid. Een van de ideeën was bijvoorbeeld om de or in te richten als een jury bij Amerikaanse rechtszaken, waarbij per zaak willekeurig burgers worden opgeroepen. Met een jORy worden medewerkers, via een loting, verplicht opgeroepen om mee te denken over een bepaald onderwerp.

Dat is best een heftig voorstel, maar ik hoorde dat er een or binnen de overheid serieus mee bezig is. Ook andere adviezen worden al overgenomen. Het MZ LAB heeft dus zeker al wat opgeleverd.’

Zonder verjonging van de or, komt er geen vernieuwing:

Lees de adviezen van de deelnemers
van het MZ LAB in het
boekje MZ LAB Rijk: De visies

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden