Wederzijds leren door rijksbreed programma Cross Mentoring

Lees verder

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de rijksoverheid in schaal 12 en hoger beperkt vertegenwoordigd. Daarnaast is er een relatief hoge vrijwillige uitstroom van deze mensen.

Dit is te wijten aan stroevere relaties met collega’s en leidinggevende en een gebrek aan ervaren carrièrekansen. Het programma Cross Mentoring draagt bij aan het verbeteren van de relaties en het onderlinge begrip tussen leidinggevenden en medewerkers. Eva Witteman, teammanager internationaal ondernemen bij de RVO, is blij met het programma: ‘De resultaten worden beter en het werk wordt leuker met een divers team.’

Het programma Cross Mentoring koppelt talenten met een migratieachtergrond (mentees) aan ervaren medewerkers van een ander ministerie (mentors). Zij hebben een jaar lang een-op-een mentorgesprekken.

De doelstelling van het programma is tweeledig, namelijk het creëren van een diverse en inclusieve organisatie en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van zowel mentee als mentor.

Diversiteit
Witteman is in haar eigen team wél omringd door diverse collega’s met een migratieachtergrond. ‘Ik werk in het internationale domein en dan kom je veel in aanraking met verschillende culturen. Zo werk ik bijvoorbeeld met mensen die van oorspong uit Kosovo, Marokko en Afghanistan komen. In andere teams van het Rijk zie ik ook veel mensen met een migratieachtergrond, maar niet in de hogere schalen. Dat vind ik jammer. De Rijksoverheid zou een representatieve afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Als leidinggevende ga ik altijd op zoek naar diversiteit in mijn team.’

Shielta Ramautarsing is als externe coach betrokken bij het programma Cross Mentoring. Zij benadrukt het belang van het programma. ‘Diversiteit en inclusie wordt vaak als apart thema behandeld. Maar de ontwikkeling van een organisatie hangt niet alleen af van resultaten, maar ook van de relatie die medewerkers met elkaar onderhouden. Door aandacht te schenken aan diversiteit en inclusie kun je de organisatie op een hoger level brengen.’

Normen en waarden
Ramautarsing heeft voor de mentees als de mentoren de workshop Inclusief Leiderschap verzorgd. Daarnaast coacht ze de mentoren in een-op-een gesprekken. ‘Het gedrag van mensen wordt voor een groot deel gestuurd door normen en waarden. Het is van belang dat we ons daar bewust van zijn en op een andere manier naar collega’s leren kijken om bepaald gedrag te herkennen.’

Witteman herkent, mede dankzij de coaching van Ramautarsing, steeds beter het gedrag van een ander. ‘Als je wilt doorgroeien naar bijvoorbeeld een managementfunctie, dan is het in Nederland van belang dat je zichtbaar bent. Maar in bijvoorbeeld de Aziatische cultuur is je bescheiden opstellen juist een deugd.’

Inclusiviteit
Toch is het systeem nog altijd zo ingericht dat de minderheidsgroep zich aanpast aan de dominante groep.

‘Dat betekent dat de kwaliteiten die mensen met een migratieachtergrond met zich meebrengen onvoldoende worden benut. Ze passen zich namelijk aan aan de heersende normen en waarden. Inclusiviteit gaat juist over het benutten van talenten en kwaliteiten. En die mogen anders zijn dan wat de organisatie gewend is. Daar ligt juist hun kracht’, vindt Ramautarsing.

Persoonlijke ontwikkeling
Het programma Cross Mentoring is niet alleen goed voor de carrière van de mentee. Het is ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling van zowel mentee als mentor. Witteman beaamt dit: ‘In de een-op-een gesprekken met de mentees praten mentoren ook over zaken waar zij tegenaan lopen in hun werkzaamheden. Het is echt wederzijds leren. Ook de workshop en coachingsgesprekken van Shielta zijn heel leerzaam. Uiteraard heb ik veel kennis verworven over de kenmerken van mensen uit bepaalde culturen, maar ik heb ook veel over mezelf geleerd en over mijn manier van leidinggeven.’

Mentee

Bent je benieuwd hoe mentee Augusto de Campos Neto het programma Cross Mentoring ervaart? Lees dan het artikel Met Cross Mentoring naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden