Blog Jowi Bijsterbosch:

Duurzame inzetbaarheid draait om blijvend talenten ontwikkelen
“Het is belangrijk dat leidinggevenden hun medewerkers kennen en ontdekken welke verborgen talenten zij hebben.”

Duurzame inzetbaarheid is een ontzettend breed begrip, maar voor mij draait het vooral om ontwikkeling: dat werknemers dingen blijven doen die nieuw voor ze zijn, waardoor ze geprikkeld worden en zelfvertrouwen opbouwen.

Dat kan op allerlei manieren. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld ruimte krijgen om nieuwe initiatieven op te zetten, die bijdragen aan de doelen van de organisatie maar net anders zijn dan hun huidige werk. Dat hoeft niet iets groots te zijn. Als het maar aansluit op de persoon. Soms doen medewerkers activiteiten in hun vrije tijd, waarbij ze talenten ontwikkelen die ze ook in hun werk verder kunnen ontplooien.

Denk bijvoorbeeld aan het succesvol organiseren van een evenement voor een sportvereniging. Daarvoor moet je onder andere kunnen enthousiasmeren en samenwerken. Die talenten zijn potentiële competenties. Het is belangrijk dat leidinggevenden hun medewerkers kennen en ontdekken welke verborgen talenten zij hebben.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Vanuit A+O fonds Rijk, waar ik in februari vorig jaar bestuurslid ben geworden, vinden we dat duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer.

Van werknemers vraagt het een open mind: een bepaalde nieuwsgierigheid om nieuwe dingen uit te proberen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om gevarieerd werk aan te bieden binnen een veilig werkklimaat en om medewerkers te stimuleren en faciliteren om zich te blijven ontwikkelen in en naast hun dagelijks werk. Professor Arnold Bakker geeft in dit magazine praktisch advies aan werkgevers en werknemers. Dat wil niet zeggen dat elk initiatief tot succes zal leiden. Ik ken niemand die heeft leren lopen of fietsen zonder te vallen.

Spanningsveld
Het is niet eenvoudig om een lerende organisatie te worden en te blijven. Je hebt soms te maken met een spanningsveld. Teams hebben resultaten te leveren. Hoe combineer je de productie-opgave met de ontwikkeling van medewerkers? Vooral voor leidinggevenden is dat soms een dilemma. Die dilemma’s moet je niet uit de weg gaan. Praat er als organisatie over en maak afspraken. Zet productie en ontwikkeling van medewerkers niet naast elkaar, maar probeer het slim te combineren en zo van één plus één drie te maken. Misschien is er nu weinig ruimte voor medewerkers om nieuwe activiteiten te ontplooien, maar over een halfjaar wel.

In gesprek
Daarnaast moet je als organisatie ook vraagstukken onder ogen zien als het gaat om duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld over fysieke belastbaarheid. Onze douanemedewerkers, die ook vallen onder de Belastingdienst, verzetten zwaar werk in roosterdiensten. Dat kan op latere leeftijd pittig worden. Ook dat vraagt erom in gesprek te zijn met elkaar, om te bekijken wat er nodig is om te komen tot duurzame inzetbaarheid. Dat kan van persoon tot persoon verschillen.

Digitalisering is ook een onontkoombare ontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat gedigitaliseerd werk voor iedereen interessant blijft? En kan iedereen mee met het veranderende werk? Mijn advies: wees eerlijk naar mensen met verouderde kennis. Praat erover. Vaak voelen ze zelf al aan dat ze achterlopen. Mensen zijn niet gek. Maak het bespreekbaar en je zult zien dat men zich graag verder wil ontwikkelen. Iedereen wil namelijk van waarde zijn en zijn werk goed doen. Er samen onze schouders onder zetten: dat is voor mij de basis van duurzame inzetbaarheid.

“Zet resultaten behalen en ontwikkeling van medewerkers niet naast elkaar, maar probeer het slim te combineren en zo van één plus één drie te maken.”
Jowi Bijsterbosch
Bestuurslid A+O fonds Rijk
Concerndirecteur Organisatie & Personeel Belastingdienst, ministerie van Financiën

In deze editie:

  • Een interview met Margreet Mook over een nieuwe methode om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen én houden.
  • Een video-interview met Arnold Bakker, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers en werkgevers fluitend naar hun werk gaan?
  • Hoe kun je als werknemer aan duurzame inzetbaarheid werken? De training Job Crafting kan je helpen.
  • Bij het A+O fonds Rijk kun je subsidie aanvragen om een arbeidsmarktproject mogelijk te maken.
  • Een interview met Eva Witteman en Shielta Ramautarsing over het programma Cross Mentoring: een belangrijke bijdrage aan diversiteit, inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid bij het Rijk.
  • ‘De week van…’ een fotorapportage over de werkweek van Jorrit Blaas, die als ‘leraarambtenaar’ zijn werk bij het ministerie van OCW combineert met lesgeven op het Hyperion Lyceum
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden