Blog Marco Ouwehand:

Kansen en uitdagingen door digitalisering
Digitalisering, technologisering, robotisering biedt kansen én stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Een pasklaar antwoord is er niet. Als A+O fonds Rijk stimuleren we innovatieve ideeën om de kansen van digitalisering te benutten.
Lees verder
“In de artikelen in deze Vindingrijk zie je een aantal van de kansen en uitdagingen die digitalisering met zich mee kan brengen terug.”

Digitalisering treft ons allemaal. Zowel privé als in het werk merken we dat de invloed van de technologie alsmaar groter wordt. Digitalisering, technologisering, robotisering; al deze ontwikkelingen hebben gemeen dat zij twee kanten hebben: ze bieden kansen, maar brengen ook potentiële bedreigingen met zich mee. Wat zijn de gevolgen voor de inhoud van het werk en de werkgelegenheid in de sector?

Inzetbaarheid vergroten door scholing
Tijdens eerdere periodes van technologische innovatie, zoals de introductie van de pc, bleek er werk bij te komen en werk te verdwijnen. Niet alleen maar slecht nieuws dus. Of dat nu ook zo zal zijn, moet nog blijken. In ieder geval is duidelijk dat scholing cruciaal is voor de ontwikkeling van de medewerkers. Door scholing wordt de inzetbaarheid van medewerkers vergroot en daardoor zijn zij in staat zich nieuwe taken eigen te maken of zichzelf voor te bereiden op een geheel nieuwe functie, als dat nodig is.

Digitalisering en technologisering
Ook binnen de Rijksoverheid biedt de trend van digitalisering en technologisering van de werkzaamheden ons kansen én stelt het ons voor nieuwe uitdagingen. De ontwikkelingen kunnen een verrijking zijn van het werk. Zo wordt het werk gemakkelijker en kan er eenvoudiger thuis gewerkt worden. Ook dienen zich nieuwe mogelijkheden aan als gevolg van het toeppassen van nieuwe technologie.

Het is echter ook denkbaar dat een verarming zal plaatsvinden. Zo kunnen er taken verdwijnen en kunnen de werkzaamheden eentoniger worden. Ook is er meer digitaal contact tussen collega’s, waardoor er een risico van gebrek aan sociaal contact ontstaat. In de artikelen in deze Vindingrijk zie je de kansen en uitdagingen die digitalisering met zich mee kan brengen terug.

Ruimte en tijd voor medewerkers
In de nieuwe cao Rijk wordt het belang van digitalisering en technologisering onderkend. We hebben afgesproken een pilotprogramma op te zetten voor medewerkers die werk doen dat wellicht ingrijpend wijzigt of zelfs helemaal verdwijnt als gevolg van digitalisering. Er komen voorzieningen vrij als er op het departement een groep medewerkers in aanmerking komt om vrijwillig mee te doen met de pilot. Belangrijker is echter dat de organisatie tijd en ruimte biedt aan medewerkers om een stage te lopen, een coach in te huren en na te denken over of ze misschien toch wat anders willen. Het is cruciaal dat je die tijd en ruimte afspreekt, want alleen zo komt er iets van terecht.
Digitalisering kan heel verschillend uitpakken. Niemand heeft een pasklaar antwoord. Als A+O fonds Rijk stimuleren we innovatieve ideeën. Heb je een idee, zoek dan eens contact met het fonds. Samen kijken we dan of wij het wel of niet kunnen ondersteunen. Wij staan er voor open!

“In de nieuwe cao Rijk wordt
het belang van digitalisering en
technologisering onderkend.”
Marco Ouwehand
Voorzitter A+O fonds Rijk
Vakbondsbestuurder FNV Overheid

In deze editie:

• Interview met Mimoun El Ouarti (programmamanager bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) over zijn ervaringen met het programma ‘Anders omgaan met data’.
• Interview met Frank Pot (emeritus hoogleraar sociale innovatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen) over de uitdagingen voor onze arbeidsmarkt.
• Interview met Sylvain de Jong (medewerker Financiën & Rapportage op de afdeling Crediteuren), werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen over de mogelijkheden van digitalisering en robotisering.
• ‘De week van…’ een fotorapportage van Fabian Goijers (Technisch IT Specialist bij Rijkswaterstaat) over zijn werkweek.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden