‘Match niet alleen met het takenpakket, ook met het team’

Lees verder

Hans Spigt (Verbond Sectorwerkgevers Overheid) is aanjager van de banenafspraak in het publieke domein. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen periode?

Wat is de grootste verandering in de afgelopen anderhalf jaar?
De inclusieve arbeidsorganisatie is een maatschappelijk feit geworden. In het begin hoorde ik nog wel van sommige werkgevers: ‘stuur me maar een rekening voor de boete’. Dat is over. Maar er is nog wel meer draagvlak nodig, ook dieper in de organisatie. Dat vergt goede gesprekken, zeker ook bij de ondernemingsraad. Het sociaal akkoord, waar de banenafspraak uit voortkomt, is een afspraak met de sociale partners, dus een verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers.

Waar zit de grootste bottleneck in het publieke domein?
Het zijn er twee. Ten eerste zijn de overheden nog bezig de taakstellingen van vorige kabinetten te verwerken en daar komt nu de banenafspraak bovenop.

De tweede is dat organisaties steeds ‘leaner’ en ‘meaner’ zijn gaan werken: hetzelfde werk tegen lagere kosten. Dat maakt de omslag naar een inclusieve organisatie, met meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking die behoefte hebben aan meer begeleiding, tot een ingewikkelde opdracht.

Waar loopt men in de praktijk tegenaan?
Je moet niet alleen een match hebben met het takenpakket, maar ook met het team. Dat vergt aandacht. En managers moeten worden bijgeschoold, zodat zij ook een goed functioneringsgesprek kunnen voeren met iemand met bijvoorbeeld een autistische aandoening of iemand die heel druk is. Dat gaat niet automatisch goed, daar zullen de werkgevers rekening mee moeten houden.

“We moeten ons realiseren dat mensen met een arbeidsbeperking meer kunnen en kwaliteiten hebben, dan we soms veronderstellen.”

Kwaliteiten benutten
Anderzijds hoor je van veel mensen die iemand kennen met een arbeidsbeperking, hoeveel positieve effecten werken (ook) voor hen heeft. Mensen zijn niet alleen heel erg geholpen met de baan, maar ook met de collega’s, het deel uitmaken van een team en het feit dat er een prestatie van je gevraagd wordt. Bovendien moeten we ons realiseren dat mensen met een arbeidsbeperking meer kunnen en kwaliteiten hebben, dan we soms veronderstellen. Ze kunnen iets bijdragen aan een team en hebben zeker mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Welke rol kunnen de arbeidsmarktfondsen vervullen?
Die rol zie ik vooral in het bevorderen van de onderlinge samenwerking, netwerken aanreiken en kennis uitwisselen. Veel van die kennis stellen we al beschikbaar via de VSO-site/Banenafspraak.

Daar vinden overheidswerkgevers allerlei informatie en kennis die verschillende partijen hebben ontwikkeld en die anderen weer op ideeën kunnen brengen. Bijvoorbeeld: de (model)functiebeschrijvingen die gemeenten of hbo’s hebben ontwikkeld. Die mag je gewoon gebruiken.

Welke ‘gouden’ tips heb je voor werkgevers om met de banenafspraak aan de slag te gaan?

  1. Gewoon doen! Niet te lang beleid blijven ontwikkelen, maar oefenen in de praktijk, zo ontstaat een ander soort ‘drive’. Het geeft niet als er eens iets misgaat, maak het onderwerp van gesprek met het team, de medewerker en de jobcoach.
  2. Neem in de begroting extra middelen op die nodig zijn om de nieuwe medewerkers in te passen, net zoals je in een normale personeelsbegroting geld reserveert voor opleidingen, vervanging en detachering.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden